Prvastrana

О нама:

Привредно друштво „Телус“ а.д. је основано у мају 2005. године издвајањем послова
одржавања хигијене и физичко-техничког обезбеђења из Предузећа зе телекомуникације
„Телеком Србија“ а.д. које је и данас стопроцентни власник Друштва.
Од оснивања до данас ''Телус''а.д. се позиционирао на тржишту услуга одржавања
хигијене и приватног обезбеђења као реномиран партнер широког аспекта корисника услуга,
од републичких институција, до појединачних корисника.
„Телус“ а.д. послује у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Компаративна предност „Телус“ а.д. у односу на конкуренцију на тржишту наведених услуга,
пре свега је у веома разграната територијална организација која гарантује одзив радника
„Телус“ а.д. на територији читаве Србије и флексибилност у испуњавању захтева корисника
услуга.
У складу са Законом о приватном обезбеђењу, „Телус“ а.д. је усагласио своје
пословање тако да данас обезбеђује преко 200 објеката широм Србије са преко 800
лиценцираних службеника обезбеђења.
За пружање услуга одржавања хигијене ''Телус''а.д. користи најсавременију опрему и
средства водећих светских произвођача: ''Taski'', ''Karcher'', ’’Virbel’’, ’’Diversey’’, ’’Tana’’,
’’Ecolab’’, ’’HWR’’ и сличних.
Наше услуге:
1.Услуга приватног обезбеђења
2.Услуга професионалног одржавања хигијене

Наши корисници:

Поред „Телеком Србија“ а.д. као оснивача и власника, листа задовољних корисника
услуга одржавања хигијене, редовног одржавања објеката и/или физичко-техничког
обезбеђења је веома богата: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, „Дунав осигурање“ а.д.о, „ДДОР
Нови Сад“, ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, , Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе,
„Ла Фантана“, „Мобтел ПТТ“, Републички завод за статистику, ЈКП „Инфостан“, Златиборски
управни округ, Рашки управни округ, Градска управа Града Зрењанина, „ARRIVA“,
Министарство унутрашњих послова, Републички геодетски завод, Министарство финансија
Републике Србије Пореске управе: Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш, Републички фонд
за здравствено осигурање, ПД „Дринско-Лимске ХЕ“, „Електросрбија“ д.о.о, „ЕМС“, ЈП
„Транснафта“, ЈКП „Београдске електране“, Радио телевизија Војводине, „Електровојводина“
д.о.о. ЕД Суботица, ЕД Панчево, Општина Нови Београд, Општина Савски венац, Градска
управа Панчево,НЛБ Банка, „Финдоместик банка“, „Баслер осигурање“ а.д.о, „Generali
osiguranje“, „OTP Banka“, ''Opportunity bank“ а.д, „Piraeus bank“ а.д, „Аlpha bank“ а.д,
„Комерцијална банка“ а.д, „Банка Поштанска Штедионица“, Министарство финансија- Управа
за трезор, Апотеке Ужице, Апотеке Краљево и многи други.

Контакт:

Е-маил адреса office@telus.rs
Дирекција Друштва: 011/33-98-898; факс: 011/3288-120
Територијални центар Београд: 011/32-859-09; факс: 011/3285-955
Територијални центар Нови Сад: 021/63-64-527; факс: 021/6364-527
Територијални центар Краљево: 036/329-900; факс: 036/313-093
Територијални центар Ниш: 018/515-322; факс: 018/515-399