телус

одржавање и обезбеђивање објекта

О нама

Привредно друштво „Телус“ а.д. је основано у мају 2005. године издвајањем послова
одржавања хигијене и физичко-техничког обезбеђења из Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. које је и данас стопроцентни власник Друштва.

Стандард

Од оснивања до данас а.д. се позиционирао на тржишту услуга одржавања хигијене и приватног обезбеђења као реномиран партнер широког аспекта корисника услуга, од републичких институција, до појединачних корисника. „Телус“ а.д. послује у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Компаративна предност „Телус“ а.д. у односу на конкуренцију на тржишту наведених услуга, пре свега је у веома разграната територијална организација која гарантује одзив радника „Телус“ а.д. на територији читаве Србије и флексибилност у испуњавању захтева корисника услуга.У складу са Законом о приватном обезбеђењу, „Телус“ а.д. је усагласио своје пословање тако да данас обезбеђује преко 200 објеката широм Србије са преко 800 лиценцираних службеника обезбеђења. За пружање услуга одржавања хигијене а.д. користи најсавременију опрему и средства водећих светских произвођача: ’’Virbel’’, ’’Diversey’’, ’’Tana’’, ’’Ecolab’’, ’’HWR’’ и сличних.

Услуга приватног обезбеђења

У складу са Законом о приватном обезбеђењу, „Телус“ а.д. је усагласио своје пословање тако да данас обезбеђује преко 200 објеката широм Србије са преко 800 лиценцираних службеника обезбеђења.

Услуга професионалног одржавања хигијене

За пружање услуга одржавања хигијене “Телус“а.д. користи најсавременију опрему и средства водећих светских произвођача: ’’Virbel’’, ’’Diversey’’, ’’Tana’’, ’’Ecolab’’, ’’HWR’’ и сличних.

Сертификати

Контакт