Привредно друштво за одржавање и обезбеђивање објеката, имовине и друге услуге „Телус“а.д. је почело са радом у мају 2005. године као Друштво чији је оснивач и једини акционар Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија''а.д.

Пословање Друштва обухвата:

  • пружање услуга одржавања хигијене
  • пружање услуга физичког обезбеђења
  • пружање услуга редовног одржавања објеката

„Телус“ а.д. је формиран на територијалном принципу са центрима у Београду, Новом Саду, Краљеву и Нишу и канцеларијама у свим већим градовима у земљи. Тренутно ангажујемо око 2.500 извршилаца који дневно пружају услуге одржавања хигијене на око 600.000 м2 пословног и техничког простора као и физичког обезбеђења преко 200 објеката од посебног друштвеног интереса.

Услуге из области одржавања хигијене се обављају у складу са најстрожим стандардима, опремом и потрошним материјалом врхунског квалитета.

Запослени на пословима физичког обезбеђивања објеката поседују све законом прописане провере и сертификате о извршеној обуци неопходне за обављање наведене делатности.

Од јануара 2008. године Телус а.д. поседује сертификат о успостављеном и примењеном стандарду SRPS ISO 9001.

Специфична територијална организација формирана за подршку великим системима омогућава редовно и ефикасно обављање свих врста послова из наведених области у сваком насељеном месту на територији Републике Србије.

Друштво поседује сопствени возни парк састављен од наменских возила врхунског квалитета (Peugeot, Fiat) чиме се постиже заокружење процеса рада редовном контролом, брзом испоруком потрошног материјала и превозом машина и запослених.

© 2017 - Права задржава | Привредно друштво за одржавање и обезбеђ‘ивање објеката, имовине и друге услуге 11000 Београд, Палмотић‡ева 2 Тел: 011/3398-808; 011/3398-898; Факс: 011/3288-120, Е-маил: office@telus.rs и zaposlenje@telus.rs